Анги удирдсан багш нарын танилцуулга
 • 8-а ангийн багш Э.Мөнхзул
  ...
  2020-08-24 23:31:50 Дэлгэрэнгүй
 • 7-а ангийн багш Г.Рэнцэнханд
  ...
  2020-08-24 23:30:30 Дэлгэрэнгүй
 • 6-а ангийн багш А.Энхжин
  Монгол Улсын Их Сургууль, Химийн багш мэргэжлээр төгссөн, магистрант Боловсролын байгууллагад 5 дахь жилдээ багшилж байгаа, Арга зүйч багш цолтой, Заах аргач зэрэгтэй. 2020-2021 оны хичээлийн жилд 6а ...
  2020-08-24 23:29:23 Дэлгэрэнгүй
 • 5-а ангийн багш Б.Болортуяа
  ...
  2020-08-24 23:28:12 Дэлгэрэнгүй
 • 4-а ангийн багш Б.Энхмаа
  ...
  2020-08-24 23:27:50 Дэлгэрэнгүй
 • 3-а ангийн багш Ц.Энхмаа
  Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль, Багшийн сургуулийг бага ангийн багш мэргэжлээр төгссөн. Боловсролын байгууллагад 9 дэх жилдээ багшилж байгаа, Арга зүйч багш цолтой, Заах аргач зэрэгтэй. 2020-202...
  2020-08-24 23:26:33 Дэлгэрэнгүй
 • 2-а ангийн багш Т.Базаргүр
  ...
  2020-08-24 23:21:07 Дэлгэрэнгүй
 • 1-б ангийн багш М.Хүрэлчулуун
  2017 онд Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль, Багшийн сургууль-Бага ангийн багш мэргэжлээр төгссөн. Боловсролын байгууллагад 4 дэх жилдээ багшилж байна. 2020-2021 оны хичээлийн жилд 1-р ангийн “б” бү...
  2020-08-24 23:13:14 Дэлгэрэнгүй
 • 1-а ангийн багш Б.Түмэнбаяр
  Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль, Багшийн сургуулийг бага ангийн багш мэргэжлээр төгссөн. Боловсролын байгууллагад 5 дахь жилдээ багшилж байгаа, Ахлах багш цолтой, Заах аргач зэрэгтэй. 2020-2021 ...
  2020-08-24 23:09:37 Дэлгэрэнгүй