Сургалтын онцлог
 • Ахлах ангидаа
  ...
  2020-08-03 22:04:32 Дэлгэрэнгүй
 • Дунд ангидаа
  ...
  2020-08-03 22:04:02 Дэлгэрэнгүй
 • Бага ангидаа
  ...
  2020-08-03 22:03:06 Дэлгэрэнгүй
 • Сургалтын онцлог
  Хаан-Эрдэм бага сургууль нь үйл ажиллагаагаа өргөтгөн бүрэн дунд сургууль боллоо. Манй сургууль хүүхэд бүрийг эх хэл, үндэсний соёл, ёс уламжлалаа эрхэмлэдэг, сурах арга барилтай, авьяас чадвараа нээн...
  2020-08-02 17:25:51 Дэлгэрэнгүй