Цагийн үеийн мэдээ
 • ЕБС-ИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ 10 ЖИЛИЙН ЦИКЛТЭЙ БОЛГОНО
  Японы Засгийн газрын ЖАЙКА Олон улсын байгууллага хамтран хэрэгжүүлсэн "Суралцахуйг дэмжих мэргэжлийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх PROCESS" төсөл сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүү...
  2019-02-24 15:10:58 Дэлгэрэнгүй
 • ЕБС-ИЙН СУРАЛЦАГЧИЙН БОЛОН СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРМЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА
  Суралцагч хаана, ямар орчинд суралцаж байгаагаас үл хамааран тэднийг ижил шалгуур, арга технологиор бодитой үнэлж сурлагын ахиц өөрчлөлтийг тодорхойлох, түүний үр дүнд үндэслэн хүүхдийн сурах арга бар...
  2019-02-24 15:10:02 Дэлгэрэнгүй
 • “ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ БОЛЛОО
  Боловсролын үнэлгээний төвийн мэргэжилтнүүд Өвөрхангай аймагт 2018 оны 01 дугаар сарын 16-наас 01 дүгээр сарын 20-ний өдрүүдэд “Хөтөлбөрт суурилсан даалгавар боловсруулах арга зүй” сургалтыг зохион ба...
  2019-02-24 15:07:27 Дэлгэрэнгүй