Биеийн ерөнхий хөгжил, эрүүл мэндийг дэмжсэн хөтөлбөр

Спортыг дэмжих тусгай хөтөлбөрөөр багийн спортыг хөгжүүлнэ. 

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-03-05 өдөр 12:53:5 цаг