Нэмэлт хөтөлбөрөөр

Шинжлэх ухааны туршилтуудыг нэмэлт хөтөлбөрөөр судалдаг.

 

Даралтат хөгжмийн хичээлийн сургалтанд бүх сурагчид хамрагдах боломжтой.


 

Монгол ахуй, ёс заншил, Монголын түүхийн эх сурвалж:

 
 
 
НИЙТЭЛСЭН: 2019-03-04 өдөр 17:17:1 цаг