Англи хэлийг эх хэлний түвшинд сурах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг.

Англи хэлийг эх хэлний түвшинд суралцах хөтөлбөр цэцэрлэгийн наснаас эхлэн хэрэгждэг. Бид ярианы англи хэл, сурагчдын бүтээх үйл ажиллагаанд суурилсан сургалтын аргыг хэрэгжүүлдэгээрээ давуу талтай.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-05-14 өдөр 11:55:5 цаг