Цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангана.

Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа Цөм хөтөлбөрийн дагуу сургалтаа явуулдаг бөгөөд Математик болон Байгалийн ухааны хичээлүүдийг өргөтгөн судалдаг.

НИЙТЭЛСЭН: 2019-05-14 өдөр 11:23:0 цаг