Сургалтанд баримтлах зарчим

Багш, сурган хүмүүжүүлэгчид тогтмол, тасралтгүй, алагчлахгүй гэсэн 3 зарчмыг сургах үйл ажиллагааныхаа явцад баримталж хүүхдээ дээдэлсэн, ойлгосон, дэмжсэн уур амьсгалыг бий болгон, тэдэнд тасралтгүйгээр урам өгч, яарахгүйгээр дэс дараатай сургах  зарчмыг сургалтандаа эрхэмлэнэ.

НИЙТЭЛСЭН: 2020-07-31 өдөр 18:22:1 цаг