Манай хамт олон
  • Сургалтанд баримтлах зарчим
    Багш, сурган хүмүүжүүлэгчид тогтмол, тасралтгүй, алагчлахгүй гэсэн 3 зарчмыг сургах үйл ажиллагааныхаа явцад баримталж хүүхдээ дээдэлсэн, ойлгосон, дэмжсэн уур амьсгалыг бий болгон, тэдэнд тасралтгүйг...
    2020-07-31 18:22:13 Дэлгэрэнгүй