Сургуулийн зорилго ,зорилт
Эрхэм зорилго:  Суралцагчийн өдөр тутмын амьдралд тулгарч буй аливаа асуудлыг бие даан оновчтой шийдэх замаар  өөрийн гэсэн үзэл бодол ,итгэл үнэмшлийг  үнэт зүйлээ болгон цогцлоосон  суралцагчийг бэлтгэнэ. 
 
Сургуулийн зорилго:  Бүтээлч сэтгэлгээтэй,багаар хамтран ажилладаг,эелдэг харилцаатай,эргэцүүлэн бодох чадвартай,хосолмол хэлтэй,суралцах арга барилтай,зөв дадал хэвшилтэй,авьяас чадвараа нээн хөгжүүлдэг,насан туршдаа суралцах,амьдрах чадвартай ,амжилтын эзэн хүүхдийг хөгжүүлнэ.
                                                     
Сургуулийн уриа :      Хаантаны алсын хараа
                                       Хатантаны нандин ухааныг 
                                       Хөгжин дэвших өдөр бүрт тань
                                       Хаан Эрдэм сургууль бүтээнэ. 
 
НИЙТЭЛСЭН: 2019-03-04 өдөр 17:08:4 цаг