Сургуулийн онцлог давуу тал
  • Англи хэлний үндсэн хөтөлбөр нь 1-р ангиас эхлэн хэрэгждэг.
  • Математик ,Байгалийн ухааны өргөтгөсөн хөтөлбөр 
  • Хотын төвд бүрэн камержуулсан өөрийн хичээлийн тохилог байртай
  • Байгалийн ухааны туршилтуудыг хийх хэрэглэгдэхүүнээр бүрэн хангагдсан
  • Нэг ээлжээр хичээллэдэг
  • Өдөр өнжүүлэх бүлэгтэй
  • Спорт заалтай
  • Эрүүл аюулгүй эко хүнсний хэрэглээтэй
  • Сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор хөтөлбөртэй
 
НИЙТЭЛСЭН: 2019-03-04 өдөр 17:05:3 цаг