Бэлтгэл бүлгийн элсэлт
Тус сургуулийн бэлтгэл бүлгийн элсэлт 3,4,5 –р саруудад явагдана. Таны хүүхэд манай сургалтанд хамрагдсанаар
  • Өөрөө сэтгэн бүтээх, бүтээснээ хэрэглээ болгох
  • Сургуулийн орчинд дасан зохицох дасгал
  • Амжилттай суралцах дадал хэвшил
  •  Өөрийгөө илэрхийлэх чадвар
  • Багаар ажиллах чадвар
  • Биеийн ерөнхий хөгжилийг дэмжих дасгал хөдөлгөөнд суралцах
  • Бусдад туслах зэрэг дадал чадваруудыг тоглонгоо  суралцана.
Нэмэлт элсэлт:    Манай сургууль 2-5 р ангидаа 
  • Математик 
  • Англи хэл 
  • Сэтгэлгээний ерөнхий чадвараар шалгалт авч нэмэлт элсэлт авна.

 

 
НИЙТЭЛСЭН: 2019-03-04 өдөр 17:10:4 цаг