Сургуулийн орчны стандарт, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангасан орчинг бүрдүүлсэн.
НИЙТЭЛСЭН: 2020-08-02 өдөр 16:15:4 цаг