Сургалтын орчин
  • Сургуулийн орчны стандарт, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангасан орчинг бүрдүүлсэн.
    ...
    2020-08-02 16:15:47 Дэлгэрэнгүй
  • Сургуулийн орчин
    Сургалтын хэрэглэгдэхүүн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангагдсан, тав тухтай тохилог, аюулгүй орчинг бүрдүүлэн ажиллаж байна....
    2020-08-02 12:42:27 Дэлгэрэнгүй