Сургалт
  • Сургалтын онцлог
    Хаан-Эрдэм бага сургууль нь үйл ажиллагаагаа өргөтгөн бүрэн дунд сургууль боллоо. Манй сургууль хүүхэд бүрийг эх хэл, үндэсний соёл, ёс уламжлалаа эрхэмлэдэг, сурах арга барилтай, авьяас чадвараа нээн...
    2020-08-02 17:12:56 Дэлгэрэнгүй